Welkom bij Voetbalvereniging W.T.O.C.

strokeWTOC VR 30+ vrijdagavond

WTOC Vr 30+
Foto gemaakt op 24 september 2022Boven v.l.n.r. Baafke Visser, Fardou Tjalsma, Paula Sangers, Janneke van Assen, Antsje Borger, Trynke Westhof, Suzan Bosma Hilda Adema.
Voor v.l.n.r. Alle Hoekstra, Anneke Adema, Johanna De Boer, Johanna Sliep, Jitske Reitsma, Elske Bosch, Tietsje Thalen

strokeHoofdsponsor

Foeke Dijkstra Ongediertebeheersing
Hoekstra Installatietechniek

strokeAccomodatie

Sportpark 'De Wygeast' Sportpark 'De Wygeast' Swartewei 9 9294 KS Oudwoude Route (Google Maps)

strokeWebshop

Webshop WTOC Bezoek Webshop

strokeTweets