Lid worden

Wil je lid worden van W.T.O.C. dan kun je gebruik maken van onderstaande formulieren. Na het invullen kun je het formulier uitprinten en versturen naar het secretariaat maar je kunt het formulier ook digitaal invullen en daarna mailen. Lees ook even de informatie hieronder over leden administratie.

Aanmeldingsformulier jeugdleden

Aanmeldingsformulier senioren

Leden administratie

  • Het aan- en afmelden van zowel de senioren als de jeugdleden dient aan de secretaris van WTOC schriftelijk of via emailadres bestuurwtoc@hotmail.com plaats vinden. In de kantine kunt u vragen om een formulier voor aanmelding. Ook is het mogelijk om een aanmeldingsformulier te downloaden van de website www.wtoc.frl.
  • Afmelding senioren: het afmelden dient schriftelijk of per mail plaats te vinden vóór 1 mei bij de secretaris van de vereniging. De automatische betaling van de contributie wordt daarna stopgezet per 1 juli. Tijdens het seizoen kan het lidmaatschap niet opgezegd worden. Indien opzegging plaatsvindt na 1 mei, dan is er nog contributie verschuldigd tot en met het daarop volgende seizoen.
  • Afmeldingen jeugdleden t/m 18 jaar: het afmelden dient schriftelijk of per mail vóór 1 mei, of tijdens het seizoen vóór 1 december, plaats te vinden bij de secretaris van de vereniging. De automatische betaling wordt daarna stopgezet per 1 juli (of per 1 januari). Indien opzegging plaatsvindt na deze data, dan is er nog contributie verschuldigd tot respectievelijk 1 januari of 1 juli.
  • Overschrijven van de ene vereniging naar de andere vereniging kan alleen in de maand mei tot 15 juni. Dus ken je mensen die momenteel bij een andere vereniging voetballen en die bij WTOC willen komen voetballen, attendeer hen hier dan op!
   Mochten er halverwege het seizoen voetballers zijn die zich naar WTOC over willen schrijven, informeer dan naar de mogelijkheden bij de secretaris.
  • Aan het lidmaatschap zit uiteraard de verplichting om contributie te betalen. Bij v.v. WTOC kan dit alleen door middel van automatische incasso en is over het hele verenigingsjaar (1 juli t/m 30 juni) verschuldigd. Door het invullen van het aanmeldingsformulier geeft u v.v. WTOC toestemming om de contributie maandelijks automatisch van uw bank- of girorekening af te schrijven. Indien er een maand niet automatisch kan worden betaald, wordt er € 2,50 extra aan administratiekosten aan het einde van het seizoen in rekening gebracht.
  • De contributiebedragen zijn met ingang van 1 oktober 2023:
   Senioren              19+                                € 15,50 per maand
   JO/MO19            17/18 jarigen               € 10,50 per maand
   JO/MO17            15/16 jarigen               €   9,50 per maand
   JO/MO15            13/14 jarigen               €   9,50 per maand
   JO13                    11/12 jarigen                €   8,50 per maand
   JO11                    9/10 jarigen                  €   8,50 per maand
   JO9/JO8/JO7     8 jarigen en jonger      €  7,50 per maand
   7×7 voetbal         vrijdagavond                € 11,50 per maand*
   Trainend lid                                                € 6,50 per maand**
   Wanneer een jeugdlid speelt bij de senioren (of in een hoger jeugdteam), dan wordt het contributie bedrag behorende bij de leeftijd gerekend.
  • De gegevens vermeld op het aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van onze vereniging in verband met alle verenigingsactiviteiten. Tevens worden bovengenoemde gegevens doorgegeven aan de KNVB in verband met de aanmelding van uw lidmaatschap. De adresgegevens worden door de KNVB ook aangewend voor acties van onder andere KNVB-sponsors en worden tevens ter beschikking gesteld in verband met onderzoeksactiviteiten.
  • Tevens geeft u toestemming in verband met de nieuwe wet AVG, betreffende de persoonsgegevens, voor het volgende:
   1. Uw naam of dat van uw kind(eren) te plaatsen op de web- en/of sociale media sites van onze vereniging (bijv. www.wtoc.frl) of andere in- en externe communicatiemiddelen. Het betreft o.a. de naam in of op de wedstrijdverslagen, selectie overzichten, teampagina etc.
   2. Op het sportcomplex worden foto’s en filmopnames gemaakt van wedstrijden en evenementen. Het beeldmateriaal kan worden gepubliceerd en u of uw kind(eren) kunnen hierbij in beeld komen. Wij gebruiken het beeldmateriaal voor wedstrijdverslaggeving, wedstrijdanalyse, promotie van de club en informatievoorziening.
   Opmerking: voor media zoals RTV NOF, dag- en sportbladen of andere (social) media geldt een andere wetgeving en daar heeft het bestuur van v.v. WTOC geen invloed op.

 

Voor vragen of inlichtingen hierover kunt u natuurlijk altijd terecht bij:
Secretaris            : Pieter Johan Wijbenga       Tel. 06 – 1265 4182
Penningmeester : Tietsje Thalen                      Tel. 06- 1127 6100

* gebaseerd op 1x trainen en de voetbalwedstrijden op de vrijdagavond
** alleen trainen, geen wedstrijden

Scroll naar boven