Club van 100

De Club van 100 is van WTOC voor WTOC

Met elkaar kunnen we belangrijke dingen realiseren. Denk hierbij aan lichtmasten om de velden, renovatie van kleedkamers maar ook het realiseren van een gezellige avond voor de vrijwilligers van WTOC.

Het hoofddoel van de Club van 100 is op financieel gebied te helpen om onder andere de bovenstaande zaken te realiseren. Daarnaast willen wij de onderlinge band tussen de leden van de Club van 100 en de vereniging vergroten. Het is absoluut niet de bedoeling om het aankopen van spelers te financieren.

Wij zijn het bestuur van de Club van 100 en wij proberen de wensen van de leden van de Club van 100 zo goed mogelijk te vertalen in de zaken die wij financieel ondersteunen.

Bauke Krol, voorzitter – 0511-454151
Heine de Bruin, secretaris – 06-3016 5574
Frans Wiersma, penningmeester – 0511-453435
Johanna de Boer, bestuurslid
Meine Kempenaar, bestuurslid
Klaas Mook, bestuurslid

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 50,- per jaar. Er wordt vanuit gegaan dat u minstens 3 jaar lid blijft. Opzegging van het lidmaatschap kan bij de secretaris van de Club van 100, tot een jaar van tevoren.

Na aanmelding ontvangt u een prachtig welkomstcadeau. Dit cadeau is alleen voor Club van 100 leden. Daarnaast komt uw naam op het Club van 100 bord in de kantine van WTOC en op deze website.

Jaarlijks organiseert de Club van 100 een ledenvergadering zodat de leden en het bestuur van elkaar weten wat de wensen, behoefte en plannen zijn. Maar ook zijn deze avonden bedoelt om onder het genot van een hapje en een drankje gezellig samen te zijn. Naast de jaarlijkse ledenvergadering wordt u ook uitgenodigd bij speciale gelegenheden.

Samen kunnen we veel dingen realiseren! Helpt u mee?
Spreek één van de bestuurleden aan of mail naar clubvanhonderd.wtoc@hotmail.com

Leden van de Club van 100 van januari 2018

1 Aukje Swart 51 Berend Jan Prins 101 Harry v/d Veen
2 Sjoerd Dijkstra 52 Marten Schotanus 102
3 Wietse van der Veen 53 Wybe Jan van der Schaaf 103 Bauke Krol
4 Gosse Tjalsma 54 Piet Tjalsma 104
5 Geert vd Veen 55 Mient Mulder 105 Jitze Keizer
6 Harm de Jong 56 Mient Wiersma 106
7 Wierd Kooistra 57 S. Greidanus 107
8 Harry Timmersma 58 108 Piet Visser
9 Piet Meerstra 59 Jan van der Veen 109
10 Hilco Rekker 60 110 Henk de Vries
11 Derk vd Kloet 61 Hielke van der Veen 111 Jan Bart en Willy de Bruin
12 Ale Boersma 62 Klaas Jan/Minke Tiny 112
13 Tjeerd v/d Land 63 Wiebe de Boer 113
14 Niek v/d Veen 64 Luut Adema 114
15 B. Hoeksema 65 115 Fokke Jan Klaver
16 66 Auke de Boer 116 Bartele Nicolai
17 Willem Merkus 67 Kees Adema 117
18 Mark Bruinsma 68 118
19 69 Klaas W. Visser 119 P.J. Wijbenga
20 70 Foeke Durk Dijkstra 120
21 Wieger Bosma 71 121
22 Tjam Wiersma 72 Erik Bruinsma 122 Lars Merkus
23 73 123 Taede v/d Ploeg
24 74 124
25 M. Hilboezen 75 Albert Praamstra 125
26 Alle Hoekstra 76 Sas vd Velde 126 Luitzen de Boer
27 Th. Fokkema 77 Sipke Bijlstra 127 Heine de Bruin
28 78 Pieter Wybenga 128 Tedo de Bruin
29 Bearn Krol 79 Jan Lieuwe Terpstra 129 Jaap de Bruin
30 Robert en Tietsje 80 130
31 Henk Hoekstra 81 131 Klaas Mook
32 Sybe Minnema 82 A.T. Starkenburg 132 Oane Westra
33 83 J.E. Boerema 133
34 Ferry Eek 84 Frans Wiersma 134
35 85 135
36 H.B. Pijnakker 86 Roelof Schotanus 136
37 Jan Smid 87 Geoffrie Hoiting 137 Freerk de Vries
38 W. Bosma 88 Klaas Adema 138 Teade Dijkstra
39 89 139 Jan Willem Prins
40 Lieuwe Zevenhoeken 90 Riemer Durk Bijlstra 140
41 91 141
42 Hein Adema 92 142
43 93 Bouwe Rekker 143
44 94 Menno Dijkstra 144 Sybrand de Vries
45 Dirk Planting 95 145
46 96 146
47 97 Sjouke Veenstra 147
48 Stef Jorritsma 98 148
49 Jaap L. Adema 99 149
50 Jan Plutschouw 100 Bartele Bosma 150 Meine Kempenaar
Scroll naar boven