Welkom bij Voetbalvereniging W.T.O.C.

strokeWTOC 35+

WTOC 35 +

 


Foto gemaakt op 10 mei 2019
Op de foto achter v.l.n.r.: Goffe de Boer, Klaas Lieuwes, Yke Agema, Sjouke Veenstra, Jitze Dijkstra, Niek van der Veen Piter Imke de Vries, Foeke Durk Dijkstra. Voor: Hilco rekker, Gosse Tjalsma, Marten Dijkstra, Willem Merkus.

wtoc35+

WTOC 35 +, Foto gemaakt in oktober 2017
Achter vlnr: Foeke Dirk Dijkstra, Yke Agema, Jan Dijkstra, Tiede Auke Dijkstra, Goffe de Boer, Piter Imke de Vries, Roel Schotanus.
Voor: Hilco Rekker, John Hofte, Marten Dijkstra, Willem Merkus, Oane Westra, Jaap Adema, Geert Rekker

 

 

strokeHoofdsponsor

Hoekstra Installatietechniek

strokeAccomodatie

Sportpark 'De Wygeast' Sportpark 'De Wygeast' Swartewei 9 9294 KS Oudwoude Route (Google Maps)

strokeStand

 • 1

  Rottevalle

  14

  27

  2

  WTOC

  14

  27

  3

  Birdaard

  14

  25

  4

  AVC

  14

  24

  5

  V en V

  14

  24

  6

  Franeker

  14

  21

  7

  Oostergo

  14

  19

  8

  Harkema Opeinde

  14

  16

  9

  Kootstertille

  14

  14

  10

  Foarut

  14

  14

  11

  Marrum

  14

  12

  12

  VCR

  14

  10

strokeTweets