Welkom bij Voetbalvereniging W.T.O.C.

strokeMaandag Ledenvergadering

Ledenvergadering W.T.O.C

Maandag 26 september 2022

Aanvang 20.30 uur bij “de Ynswinger”.

 

Agenda:

 1.        Opening
 2.        Notulen van 27 september 2021
 3.        Ingekomen stukken
 4.        Mededelingen
 5.        Jaarverslag secretaris
 6.        Financieel verslag penningmeester
 7.        Verslag kascommissie
 8. Benoemen leden kascommissie
 9.        Vaststelling contributie
 10. Vaststelling begroting
 11. Verkiezing bestuursleden

Wierd Kooistra, aftredend en herkiesbaar

Niek van der Veen, aftredend en herkiesbaar

 1. Verslag van werkzaamheden van aantal commissies binnen WTOC.
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

 

Email: BestuurWTOC@hotmail.com, tel: 06 12654182, Pieter Johan Wijbenga secr.

strokeHoofdsponsor

Foeke Dijkstra Ongediertebeheersing
Hoekstra Installatietechniek

strokeAccomodatie

Sportpark 'De Wygeast' Sportpark 'De Wygeast' Swartewei 9 9294 KS Oudwoude Route (Google Maps)

strokeWebshop

Webshop WTOC Bezoek Webshop

strokeTweets