Welkom bij Voetbalvereniging W.T.O.C.

strokeJaarlijkse ledenvergadering v.v. WTOC

Het is weer tijd voor de jaarlijkse ledenvergadering van v.v. WTOC.
Dit keer op maandag 27 september a.s. om 20.30 uur op sportpark “De Wygeast”.
Voor de agenda punten, zie hieronder:
 
Ledenvergadering W.T.O.C
Maandag 27 september 2021
Aanvang 20.30 uur op sportpark “de Wygeast”

Agenda:
1. Opening
2. Notulen van 28 september 2020
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Jaarverslag secretaris
6. Financieel verslag penningmeester
7. Verslag kascommissie
8. Benoemen leden kascommissie
9. Vaststelling contributie
10. Vaststelling begroting
11. Verkiezing bestuursleden
– Bert Bosgraaf, aftredend en herkiesbaar
– Fokke Jan Klaver, aftredend en herkiesbaar
– Tietsje Thalen, aftredend en herkiesbaar
12. Verslag van werkzaamheden van een aantal commissies binnen WTOC
13. Rondvraag
14. Sluiting

Email: BestuurWTOC@hotmail.com, tel.: 06 12654182, Pieter Johan Wijbenga secretaris

strokeHoofdsponsor

Foeke Dijkstra Ongediertebeheersing
Hoekstra Installatietechniek

strokeAccomodatie

Sportpark 'De Wygeast' Sportpark 'De Wygeast' Swartewei 9 9294 KS Oudwoude Route (Google Maps)

strokeWebshop

Webshop WTOC Bezoek Webshop

strokeTweets