Welkom bij Voetbalvereniging W.T.O.C.

strokeBericht van het bestuur

Bericht van het bestuur

Aan alle leden van v.v. WTOC

Vanochtend hebben we de gehele situatie rondom het Coronavirus besproken. Afgelopen week werd duidelijk dat er in het seizoen 2019/2020 helaas niet meer gevoetbald gaat worden. Dit heeft de nodige consequenties voor onze voetbalvereniging. Dit houdt in:

  • dat het sportpark sowieso tot 28 april is gesloten. Daarna zien we wel weer verder, wellicht dat er dan nog een kleine kans aanwezig is om onderling nog eens een balletje te trappen.
  • dat alle geplande activiteiten tot aan de zomerstop niet door gaan en uitgesteld gaan worden. We zetten met potlood een voorzichtig rondje om 22 augustus om het nieuwe seizoen 2020/2021 te gaan starten met de familiedag en het VR jubileum. Nadere info volgt zodra we weer meer weten rondom de gehele Corona situatie.
  • dat ook de verloting die in de maanden april en mei anders plaats vindt uit wordt gesteld. Het is de bedoeling dat we deze verloting verplaatsen naar het begin van het volgende seizoen, zodat we op de ledenvergadering eind september alsnog mooie prijzen uit mogen delen. Ook hier volgt nadere info zodra er meer nieuws is rondom de Corona situatie.
  • dat het financieel toch ook wel enige consequenties heeft voor v.v. WTOC. De kosten lopen immers gewoon door en inkomsten zijn er simpelweg niet. We zijn inmiddels bezig geweest om de kosten zoveel mogelijk te drukken en wellicht kunnen we nog aanspraak maken vanuit noodfondsen. Mochten we tegen die tijd gebruik kunnen maken van het noodfonds, dan staat dit bedrag alleen nog niet in verhouding met de inkomsten die we mislopen.
    Naar aanleiding hiervan is ook het onderwerp contributie gelden van onze leden ter sprake gekomen. Op advies van de KNVB en de Belangen Organisatie Voetbal (BAV) blijven we de contributie maandelijks innen net zoals andere seizoenen. Dit ook om de verliezen iets te beperken. We snappen de gevoelens, want er wordt immers niet gevoetbald, maar we hopen toch dat de clubliefde boven alles blijft staan. We hopen op jullie begrip hierin en vertrouwen op jullie meedenken in deze situatie en wij als bestuur hopen dat we elkaar weer snel en gezond en wel op het voetbalveld kunnen en mogen begroeten.

 
Mochten er nog wel vragen zijn, dan horen we dat uiteraard graag!

Pas goed op jezelf en een ander!

Met een sportieve groet,

Bestuur v.v. WTOC

strokeHoofdsponsor

Foeke Dijkstra Ongediertebeheersing
Hoekstra Installatietechniek

strokeAccomodatie

Sportpark 'De Wygeast' Sportpark 'De Wygeast' Swartewei 9 9294 KS Oudwoude Route (Google Maps)

strokeWebshop

Webshop WTOC Bezoek Webshop

strokeTweets