Welkom bij Voetbalvereniging W.T.O.C.

strokeBericht van de KNVB

Beste bestuurder,

In grote delen van het land is het eindelijk begonnen: de zomervakantie. Voor velen zal deze er dit jaar wat anders uitzien dan normaal. In plaats van naar het buitenland blijft een groot deel van de mensen deze zomer wellicht in Nederland. Misschien breng jij deze zomer zelfs wel grotendeels door op de club? Uit onze enquête blijkt in ieder geval dat driekwart van de verenigingen ‘gewoon’ openblijft in de zomermaanden. We zagen dan ook al tal van goede voorbeelden voorbijkomen van het zomeraanbod bij verschillende verenigingen. Deze zomer biedt dan ook kansen, bijvoorbeeld om in te spelen op de werving van nieuwe leden. We ondersteunen clubs, onder andere via onze speciale pagina over zomervoetbal waar je tips vindt om deze zomer optimaal te benutten.

Extra fijn is het dan ook dat we sinds 1 juli weer grotendeels zonder restricties kunnen voetballen. Ook het spelen van wedstrijden behoort weer tot de mogelijkheden. Maar we raden verenigingen aan hier wel zorgvuldig mee om te gaan. Te snel weer beginnen met het spelen van wedstrijden vergroot de kans op blessures aanzienlijk. Wees in deze periode daarom ook verstandig met het plannen van wedstrijden en zorg ervoor dat iedereen vooral fit blijft. Zo kunnen we straks allemaal weer fris aan de start van het nieuwe seizoen verschijnen. Wellicht sta je er niet bij stil, maar mocht je toch een wedstrijd organiseren, let er dan op dat er buiten maximaal 250 toeschouwers (zonder reservering) zijn toegestaan en binnen maximaal 100 toeschouwers. Ook moeten zij altijd 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden (mits zij geen huishouden vormen). Op deze manier kunnen we samen zorgen voor de veiligheid en het plezier van iedereen.

In deze nieuwsupdate staan we nog een keer stil bij de start van het nieuwe seizoen en lichten we onder andere kort enkele (steun)maatregelen toe die recent bekend zijn gemaakt:

 • Competitie-indelingen en speeldagenkalender seizoen 2020/’21
 • Coronaprotocollen voor amateurverenigingen
 • Spreiding wedstrijden
 • Meer wisselspelers toegestaan in beker
 • Regeling TASO (Tegemoetkoming Amateursportorganisaties)
 • Extra steun verenigingen met eigen accommodatie
 • Compensatie Buma, Sena en Videma
 • Match-fixing rondom oefenwedstrijden
 • Regionale KNVB-aftrapbijeenkomsten
 • Landelijk onderzoek zaterdag- en zondagvoetbal

Competitie-indelingen en speeldagenkalender seizoen 2020/’21
De afgelopen weken zijn de competitieleiders druk bezig geweest met het vormgeven van de competities voor het nieuwe seizoen. De speeldagenkalenders met daarin de officiële startdata van de verschillende competities voor zowel het veld- als zaalvoetbal zijn helemaal up-to-date naar aanleiding van de recente versoepelingen en te bekijken via onze website (Veld – klik hier, Zaal – klik hier). Alleen de speeldagenkalenders van de landelijke 2de divisie, 3de divisie en hoofdklasse en de divisie 1 en 2 van de onder 21 zijn aangepast. Alle overige competities spelen volgens de reguliere speeldagenkalenders.

Ook de competitie-indelingen voor de A-categorie zijn inmiddels bekendgemaakt (klik hier). Hetzelfde geldt voor de klasse-indelingen in de B-categorie (klik hier). De uiteindelijke competitie-indelingen voor de B-categorie worden bekendgemaakt op 21 augustus. Andere relevante data om te noteren zijn:

Categorie A

 • 24 juli – Publicatie beker-indelingen
 • 25 juli – Publicatie wedstrijdprogramma beker
 • 22 augustus – Publicatie nummering competities

Categorie B

 • 7 augustus – Publicatie beker-indelingen
 • 8 augustus – Publicatie wedstrijdprogramma beker
 • 21 augustus – Publicatie competitie-indelingen
 • 22 augustus – Publicatie wedstrijdprogramma competitie

Bekijk voor meer informatie over de start van het nieuwe seizoen onze competitiepagina’s.

Coronaprotocollen voor amateurverenigingen
Bij het veilig organiseren van trainingen en wedstrijden blijven ook de komende periode de coronaprotocollen leidend. De afgelopen periode hebben we diverse protocollen voor verschillende functies en locaties gepubliceerd op onze website en deze ook geüpdatet (klik hier). Onlangs is ook het protocol voor het zaalvoetbal hieraan toegevoegd. Blijf regelmatig deze pagina in de gaten houden om altijd op de hoogte te zijn van de laatste versies van de geldende protocollen.

Kleed – en doucheruimte 18+
Het naleven van de 1,5 meter-regel voor spelers van 18 jaar en ouder binnen de kleed – en doucheruimtes blijkt een uitdaging voor veel verenigingen. Daarom hierbij een paar eenvoudige tips hoe hiermee om te gaan:

 1. Probeer zoveel mogelijk de wedstrijden te spreiden over de speeldagen (zie bericht hieronder).
 2. Gebruik ook alternatieve momenten om te trainen zoals de woensdagmiddag voor de pupillen en vrijdagavond voor jeugd/senioren.
 3. Maak binnen het team afspraken over het aantal spelers dat voor- en na afloop van de wedstrijd tegelijk gebruik maakt van de douche- kleedruimte.
 4. Indien mogelijk; maak voor één elftal gebruik van meerdere kleedkamers.
 5. Houd rekening met meer tijd voor het omkleden zodat de wedstrijd op tijd kan beginnen.
 6. Kom indien mogelijk omgekleed naar de sportaccommodatie (dit kan zeker gelden voor de pupillen en de overige thuisspelende teams).

Spreiding wedstrijden
We willen natuurlijk allemaal dat we de druk op het gebruik van de kleed- en doucheruimte, maar ook de kantine, zoveel mogelijk spreiden zodat we de 1,5 meter-regel na kunnen leven. We vragen dan ook aan jullie om zoveel mogelijk medewerking te verlenen bij verzoeken van andere clubs om wedstrijden te verplaatsen. We hebben de komende tijd elkaars hulp hard nodig om te kunnen blijven voetballen.

Ook als KNVB denken we – binnen de bestaande mogelijkheden – met jullie mee hoe we dit het beste voor elkaar kunnen krijgen en hoe we clubs hierin het beste kunnen faciliteren. Klik hier voor meer informatie over het verplaatsen van wedstrijden en de ondersteuning vanuit de KNVB.

Meer wisselspelers toegestaan in beker
Vanwege de lange periode dat voetballers niet hebben kunnen spelen, hebben we de regelgeving voor het aantal wisselspelers dat is toegestaan in de bekercompetitie voor een aantal categorieën aangepast voor het seizoen 2020/’21:

 • Standaardvoetbal (AV): 5 wisselspelers in plaats van 3 wisselspelers (3 wisselmomenten)
 • Vrouwenvoetbal Eredivisie t/m 3 klasse: 5 wisselspelers in plaats van 3 wisselspelers (3 wisselmomenten)

Om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt geldt dat er per wedstrijd ten hoogste 3 momenten zijn om deze (maximaal) 5 wissels toe te passen. Een eenmaal gewisselde speler mag niet meer aan de wedstrijd deelnemen.

 • Jongens onder 14 t/m onder 16 divisies en hoofdklassen: 7 wisselspelers in plaats van 5 wisselspelers (7 wisselmomenten)

Het is teams toegestaan om maximaal zeven wisselspelers op de bank te plaatsen. Er zijn voor de teams 7 wisselbewegingen toegestaan waarbij een eerder gewisselde speler ook terug mag keren in de wedstrijd. Dit betekent dat in totaal zeven keer een speler gewisseld mag worden. Dit kan dus zeven keer een nieuwe speler zijn, maar bijvoorbeeld ook vijf keer een nieuwe speler en twee keer een eerder gewisselde speler. Om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt gelden er per team maximaal 2 wisselbeurten per helft en 1 wisselbeurt in de rust.

Regeling TASO (Tegemoetkoming Amateursportorganisaties)
Deze week is de ‘beleidsmaatregel tegemoetkoming amateursportorganisatie COVID-19’, oftewel de TASO gepubliceerd. Deze regeling maakt onderdeel uit van het eerder aangekondigde steunpakket voor de sport. Via de TASO wordt in totaal €20 miljoen beschikbaar gesteld aan sportverenigingen die niet in aanmerking komen voor een van de generieke steunmaatregelen zoals de TOGS, NOW en TOZO. Verenigingen die in aanmerking komen voor deze nieuwe regeling ontvangen maximaal €3500 ter compensatie van vaste kosten in de periode 1 maart 2020 – 1 juni 2020. Tussen 1 september 2020 en 4 oktober 2020 kunnen sportverenigingen via de website van DUS-I een aanvraag voor de TASO indienen. Op deze website is binnenkort ook meer informatie over deze subsidieregeling te vinden, waaronder een Q&A die de regeling zal verduidelijken.

Een ander onderdeel van het steunpakket voor de sport is een regeling ter waarde van € 90 miljoen, waarmee gemeenten in staat worden gesteld de huurkosten voor sportverenigingen kwijt te schelden. Hieraan wordt door het ministerie van VWS nog gewerkt. Hoe deze regeling eruit komt te zien wordt waarschijnlijk binnenkort bekendgemaakt.

Extra steun verenigingen met eigen accommodatie
Om grote sportverenigingen met een eigen accommodatie tegemoet te komen heeft NOC*NSF de afgelopen periode bij de politiek aandacht gevraagd voor hun positie. Deze verenigingen komen namelijk niet in aanmerking voor de regeling waarmee gemeenten de huur van sportaccommodaties kunnen kwijtschelden, maar tegelijkertijd maken zij wel kosten voor het beheer en onderhoud van hun accommodaties. In de laatste ministerraad voor de zomer is besloten om – bovenop het eerdere steunpakket van €120 miljoen – nog eens €25 miljoen extra beschikbaar te stellen specifiek voor sportverenigingen met een eigen accommodatie (bekijk hier het bericht van kamerlid Heerma hierover). Zodra er meer bekend is over de uitwerking van deze regeling informeren we jullie hierover.

Compensatie Buma, Sena en Videma
Buma, Sena en Videma, de licentiehouders voor muziek en zakelijk TV-gebruik, hebben aangegeven met een compensatie te komen over de periode waarin verenigingen geen gebruik hebben gemaakt van hun diensten vanwege de verplichte sluiting van sportaccommodaties. Voor veel verenigingen betekent dit dat zij een compensatie ontvangen van 100% van de licentievergoeding over de verplicht gesloten periode. De KNVB verwerkt deze compensatie in de rekening-courant met de clubs.

Match-fixing rondom (oefen)wedstrijden
Nu het voetbal in Nederland weer voorzichtig op gang komt en er weer wedstrijden mogen worden gespeeld komen ook enkele negatieve bijeffecten weer om de hoek kijken. Zo komt ook de aandacht van de (online) gokindustrie voor het voetbal weer op gang. Hiermee neemt het risico toe dat bijvoorbeeld een vriendschappelijke-, trainings-, en/of jeugdwedstrijd onder de huidige omstandigheden eerder de aandacht zal trekken van match-fixers en daarmee een risico loopt om doelwit te worden van diezelfde personen.

We willen alle clubs daarom vragen om, samen met ons, extra alert hierop te zijn. Het gaat dan om signalen, verzoeken of benaderingen die in deze ongewone tijd mogelijk niet logisch voorkomen op jullie als vereniging. Het kan bijvoorbeeld gaan om een onbekende Facebookpagina van de club die ineens circuleert of wellicht onbekende personen die jullie uit het niets benaderen om deel te nemen aan een (niet toegestane) vriendschappelijke wedstrijd. Mochten er signalen van manipulatie opduiken rondom wedstrijden van jullie club, maak daarvan dan (desgewenst anoniem) een melding via de Tiplijn match-fixing 0800-847456 of neem contact op met de KNVB Integriteitsmanager. Voor vragen of meer informatie over dit onderwerp kan je ook altijd terecht bij de KNVB Verenigingsadviseurs.

Regionale KNVB-aftrapbijeenkomsten
In de eerste maanden van ieder seizoen organiseert de KNVB altijd regionale aftrapbijeenkomsten voor bestuurders, wedstrijdsecretarissen, scheidsrechterscoördinatoren en hoofden opleiding/jeugdcoördinatoren van zowel veld- als zaalvoetbalverenigingen. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor zowel de vrijwilligers die recent gestart zijn, als voor de vrijwilligers die zich al geruime tijd inzetten voor hun club. Tijdens deze bijeenkomsten organiseren we workshops voor verschillende vrijwilligersfuncties om zo het optimale uit de vrijwilligersrol te halen. Met het abrupt afgebroken vorige seizoen achter ons, zijn deze bijeenkomsten een mooie gelegenheid om weer met clubs en vrijwilligers uit de regio in contact te komen en gezamenlijk vooruit te kijken. Via www.knvb.nl/aftrapbijeenkomsten is het vanaf nu mogelijk je in te schrijven voor een van de regionale bijeenkomsten.

Landelijk onderzoek zaterdag -en zondagvoetbal
Vorige week hebben alle verenigingen (via het mailadres van het secretariaat) en alle senioren voetballers een mail gehad met daarin een vragenlijst over de toekomst van het zaterdag- en zondagvoetbal. Hiermee willen we onderzoek doen naar de ontwikkelingen rondom het zaterdag- en zondagvoetbal en de steeds groter wordende groep verenigingen die overstapt van de zondag naar de zaterdag. Met behulp van deze inventarisatie willen we eind dit jaar uiteindelijk een breed gedragen en duurzame toekomstvisie vastleggen voor het zaterdag- en zondagvoetbal. Vul deze vragenlijst dus vooral in! Heeft jouw vereniging deze mail niet ontvangen? Stuur dan een mail naar contact@knvb.nl.

Tot zover deze laatste, op het coronanieuws gerichte, update. Want nu het coronavirus steeds meer onder controle lijkt te komen, stopt ook deze specifieke nieuwsupdate. Uiteraard blijven we jullie ook de komende maanden informeren over alle ontwikkelingen in het amateurvoetbal, maar dit zal weer grotendeels gebeuren via onze ‘reguliere’ kanalen zoals onze website en de KNVB-nieuwsbrieven. Zorg dus dat je geabonneerd bent op deze nieuwsbrieven zodat je altijd op de hoogte bent van het belangrijkste nieuws. Nogmaals wil ik jullie bedanken voor de enorme flexibiliteit en inzet van jullie en jullie vrijwilligers in een historisch lastige en voor sommigen zelfs dramatische periode. Laten we hopen dat we inderdaad het ergste achter de rug hebben.

Rest mij niks anders dan iedereen een hele goede zomervakantie te wensen, in het buitenland, in Nederland of zelfs op de club. Wees verstandig, rust goed uit en we zien elkaar weer aan de start van een nieuw seizoen!

Met sportieve groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

strokeHoofdsponsor

Foeke Dijkstra Ongediertebeheersing
Hoekstra Installatietechniek

strokeAccomodatie

Sportpark 'De Wygeast' Sportpark 'De Wygeast' Swartewei 9 9294 KS Oudwoude Route (Google Maps)

strokeWebshop

Webshop WTOC Bezoek Webshop

strokeTweets