Welkom bij Voetbalvereniging W.T.O.C.

strokeBericht van de KNVB

WTOC kreeg onderstaande bericht van de KNVB

Beste bestuurder,

Een nieuwe week is weer voorbij. Ook op jullie vereniging is er vast weer veel besproken. Deze week kondigde premier Rutte aan dat we met z’n allen moeten nadenken over hoe de nieuwe ‘1,5 meter samenleving’ eruit gaat zien. Ook wij zijn – in samenwerking met NOC*NSF en de andere sportbonden – achter de schermen druk bezig met het uitwerken van algemene richtlijnen en protocollen voor de sport en specifiek het voetbal. We brengen in beeld hoe een mogelijk gefaseerde versoepeling voor de sport eruit zou kunnen zien. Vanzelfsprekend volgen we hierin altijd de adviezen en maatregelen die vanuit de overheid worden afgegeven. Veiligheid staat voorop. Zodra hierover meer duidelijk is, laten we dit uiteraard snel aan jullie weten.

Verder bespreken we in deze nieuwsupdate een aantal zaken en besluiten waar de afgelopen week meer duidelijk over is geworden:
• Dispensatie trainerslicenties
• Inschrijvingen O21- en O23-competities
• Verzoeken lager/hoger indelen categorie A
• Deadline overschrijvingen niet verschoven
• Belang Hoofd Opleiding
• Thuistrainingen voor pupillen, junioren en senioren
• Foto’s wijzigen spelerspas
• Bijwerken gegevens Sportlink

Dispensatie trainerslicenties
Door de coronacrisis hebben we de trainersopleidingen en diverse bijscholingsmomenten voor trainers helaas voortijdig moeten beëindigen of uitstellen. Hierdoor kunnen veel trainers niet over de juiste licentie beschikken om actief te zijn als trainer/coach tijdens het seizoen 2020/’21. Om trainers te helpen, zijn we na overleg met het bestuur van de VVON daarom tot de volgende dispensatiecriteria gekomen:
• Voor cursisten die de cursus van het voorjaar 2020 niet konden afronden vanwege de coronacrisis geldt dat er voor hen voor het gehele seizoen 2020/’21 dispensatie kan worden aangevraagd om een licentie te krijgen voor het niveau waarvoor ze worden opgeleid. De aanvraag moet worden ingediend bij de KNVB door de club waar de betreffende trainer aan de slag gaat in het seizoen 2020/’21.
• Trainer/coaches die door uitstel van bijscholingsmomenten het benodigd aantal licentiepunten niet hebben gehaald en hierdoor hun licentie niet kunnen verlengen, krijgen tot 1 februari 2021 de mogelijkheid om de benodigde bijscholingen alsnog te volgen. Hiermee kunnen zij alsnog hun licentie verlengen. Pas vanaf 1 februari 2021 zal de KNVB hier actief op gaan controleren. Uiteraard dient de betreffende trainer/coach in het bezit te zijn van het juiste diploma waarop hij/zij werkzaam is. Dit alles geldt vanzelfsprekend onder de voorwaarde dat vanaf de start van het nieuwe seizoen weer bijscholingen georganiseerd mogen/kunnen worden.

Inschrijvingen O21- en O23-competities
De voorbereidingen voor de introductie van de nieuwe O21- en O23-competitie en de veranderingen in de diverse jeugdcompetities gaan, ondanks de huidige situatie, gewoon door. De deadline voor de inschrijving voor de O21- en O23-competities en de inschrijvingen voor de overige jeugdcompetities was eerder al verplaatst naar 20 april.

Het aantal inschrijvingen voor de O23-competitie staat inmiddels op 99 teams. Via deze link vind je een overzicht van de inschrijvingen tot nu toe: O23 en O21 en lager.

Om het komende seizoen goed te kunnen starten, is het van belang dat we alle inschrijvingen compleet hebben. We kunnen alle verenigingen dan tijdig informeren over de gevolgen van de inschrijvingen die we hebben ontvangen. Mocht je vereniging nog niet gereageerd hebben, doe dit dan voor 20 april via deze links: O23 / O21 en lager. Voor meer informatie over de nieuwe competities, bekijk hier het volledige informatiedocument of stuur een mail naar topjeugdcompetities@knvb.nl.

Verzoeken lager/hoger indelen categorie A
In de vorige nieuwsupdate gaven we aan de komende periode aan de slag te gaan met het vormgeven van de competities. Verenigingen uitkomend in de categorie A bieden we hierbij de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om komend seizoen op een lager of hoger niveau uit te komen. Dit geldt voor alle competities in de categorie A (veld- en zaalvoetbal). Het bestuur amateurvoetbal heeft hiertoe inmiddels een tweetal werkgroepen (veld- en zaalvoetbal) ingesteld die het bestuur zal adviseren over de definitieve competitie indeling 2020/’21.

Voor de duidelijkheid; het gaat hierbij om het opvullen van vrijgekomen plaatsen in een hogere/lagere klasse als gevolg van terugtrekkingen, fusies, wijzigen van speeldagen, etc. Verenigingen die een verzoek indienen, kunnen we dus niet op voorhand een plek garanderen.

We willen alle verenigingen die een wens hebben met betrekking tot het speelniveau van een team in de categorie A vragen om dit uiterlijk 1 juni door te geven via contact@knvb.nl. Wanneer je een verzoek hebt ingediend, ontvang je hiervan een ontvangstbevestiging. Verenigingen die geen verzoek doen, worden komend seizoen ingedeeld op hetzelfde niveau waarop zij dit seizoen al uitkwamen.

Deadline overschrijvingen niet verschoven
In onze eerste nieuwsupdate verwezen we naar de mogelijkheid dat de uiterste overschrijfdatum van 15 juni zou worden verschoven. Deze week is besloten dat deze deadline niet wordt gewijzigd. De deadline voor overschrijvingen blijft dus staan op 15 juni, om 23:59 uur. Meer informatie over overschrijvingen vind je hier.

Thuistrainingen voor pupillen, junioren en senioren
Sinds vorige week zijn we gestart met een online platform waarop iedere week thuistrainingen worden gepubliceerd voor pupillen, junioren en senioren. De trainingen staan onder leiding van een professionele trainer en richten zich op ‘voetbalfitheid’ voor de verschillende leeftijdscategorieën. Op www.knvb.nl/voetbalfit vind je op dit moment de eerste vier volledige trainingen. De komende periode wordt het platform aangevuld met meerdere trainingen die worden gegeven door verschillende KNVB-trainers. Deel deze pagina dus vooral ook met jouw leden zodat ze – ondanks deze omstandigheden – toch ‘voetbalfit’ blijven.

Belang Hoofd Opleiding
Deze periode biedt je vereniging de kans om aan de slag te gaan met de interne organisatie. Daarbij benadruk ik graag nogmaals het belang van een goede Hoofd Opleiding (HO) bij een vereniging. Met een goede HO blijven trainers veel langer aan de club verbonden vanwege de structurele ondersteuning die ze krijgen, haken pubers minder snel af en komen kinderen met nog meer plezier naar hun club. Daarnaast zien we bij verenigingen met een HO de betrokkenheid van ouders toenemen en het voetbal in de breedte en de top verbeteren. Ontwikkelingen die gunstig zijn voor het aantrekken van nieuwe leden. Zeker in deze tijd kan een HO dus een positieve bijdrage leveren aan jouw vereniging. Lees hier meer over de rol van een HO.

Uitstel opleidingen HO
Vanwege de coronacrisis is de start van de opleidingen tot HO verplaatst naar na de zomervakantie. Hierdoor schuift de inschrijftermijn voor de HO-opleidingen op naar 1 mei 2020. Meer informatie over de opleidingen HO vind je hier.

Foto’s wijzigen spelerspas
Inmiddels is de mogelijkheid om de foto op de spelerspas te wijzigen, vervroegd opengezet. Dit kunnen spelers zelf doen via de voetbal.nl app of de wedstrijdzaken app.

Bijwerken gegevens Sportlink
Nu het voetbal stilligt kan dit een goed moment zijn om jouw ledenadministratie in Sportlink bij te werken. Denk hierbij aan de telefoon-, e-mail- en adresgegevens van de bestuurders van jouw club. Het is van belang dat deze gegevens actueel zijn, zodat we zeker weten dat de informatie die we met jullie willen delen ook daadwerkelijk aankomt. Daarnaast raden we alle verenigingen aan om na te gaan of de gegevens bij de Kamer van Koophandel nog kloppen.

Tot zover de update voor deze week. Graag benadruk ik nogmaals dat de collega’s van KNVB Contact en onze Verenigingsadviseurs voor je klaar staan in deze moeilijke periode. En op www.knvb.nl/coronavirus vind je altijd het laatste nieuws en onze FAQ’s. Dinsdag 21 april geeft het kabinet meer duidelijkheid over de maatregelen die gelden na 28 april om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Uiteraard brengen wij zo snel mogelijk in kaart welke gevolgen dit heeft voor het voetbal. In onze volgende nieuwsupdate komen wij hier uitgebreid op terug.

Houd je haaks, blijf gezond en let op elkaar!

Met sportieve groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur-bestuurder Amateurvoetbal

strokeHoofdsponsor

Foeke Dijkstra Ongediertebeheersing
Hoekstra Installatietechniek

strokeAccomodatie

Sportpark 'De Wygeast' Sportpark 'De Wygeast' Swartewei 9 9294 KS Oudwoude Route (Google Maps)

strokeWebshop

Webshop WTOC Bezoek Webshop

strokeTweets