Welkom bij Voetbalvereniging W.T.O.C.

strokeAgenda Ledenvergadering 28 september

Ledenvergadering W.T.O.C
Maandag 28 september 2020
Aanvang 20.30 uur in de tent bij “de Ynswinger”.
Agenda:
1. Opening
2. Notulen van 30 september 2019
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Jaarverslag secretaris
6. Financieel verslag penningmeester
7. Verslag kascommissie
8. Benoemen leden kascommissie
9. Vaststelling contributie
10. Vaststelling begroting
11. Verkiezing bestuursleden
Aftredend en herkiesbaar: Ale Hoekstra.
Aftredend en niet herkiesbaar: Wiebe de Boer.
12. Voorstel aanpassing/updaten Statuten
13. Verslag van werkzaamheden van aantal
commissies binnen WTOC.
14. Rondvraag
15. Uitslag jaarlijkseVerloting (live trekking 3e, 2e en 1e prijs)
16. Sluiting

Email: BestuurWTOC@hotmail.com, tel: 06 25 121 906, Wiebe L. de Boer secr.

strokeHoofdsponsor

Foeke Dijkstra Ongediertebeheersing
Hoekstra Installatietechniek

strokeAccomodatie

Sportpark 'De Wygeast' Sportpark 'De Wygeast' Swartewei 9 9294 KS Oudwoude Route (Google Maps)

strokeWebshop

Webshop WTOC Bezoek Webshop

strokeTweets