Welkom bij Voetbalvereniging W.T.O.C.

strokeAfscheid secretaris Wiebe de Boer op Ledenvergadering 28 september 2020

28 September 2020 was de Ledenvergadering van WTOC. Deze keer wat anders dan anders. Het werd gehouden in de tent voor de kantine, zodat iedereen 1.5 m uit elkaar kon zitten. Bij het punt bestuursverkiezing was Ale Hoekstra aftredend en herkiesbaar. Ale werd met applaus herkozen. Wiebe de Boer, secretaris, was aftredend maar niet herkiesbaar. Hij werd hartelijk bedankt door het bestuur met een prachtig bos bloemen en een aandenken in glas. Hij zal erg gemist worden in het bestuur aldus de voorzitter. Verder waren er nog cadeaus namens WTOC 1 en 2, aangeboden door de leiders Foeke Dijkstra, Frans Wiersma van WTOC 1 en Jacob Bijlstra, leider WTOC 2.

(even op de foto’s klikken is mooier)

 

strokeHoofdsponsor

Foeke Dijkstra Ongediertebeheersing
Hoekstra Installatietechniek

strokeAccomodatie

Sportpark 'De Wygeast' Sportpark 'De Wygeast' Swartewei 9 9294 KS Oudwoude Route (Google Maps)

strokeWebshop

Webshop WTOC Bezoek Webshop

strokeTweets